МУ "ДЕЗ" г. Свирска, Свирск, отгружена АД-30С-Т400-1РКМ11

19.12.2017

МУ "ДЕЗ" г. Свирска, Свирск,  отгружена АД-30С-Т400-1РКМ11